Date:

 
 
 

 

For students (in Hungarian)

 

CSILLAGOK VILÁGA

Féléves tantárgy azoknak a nem csillagász szakos hallgatóknak (nem csak TTK-soknak!), akik szeretnének többet megtudni az Univerzum csodáiról

 

Csillagok világa

FELHIVÁS HALLGATÓKNAK

 

Kutatócsoportunk aktív csillagok fotometriai és spektroszkópiai vizsgálatával foglalkozik. A tudományos háttérről bővebben a Solar and stellar activity oldalon, az indirekt foltrekonstrukciós módszerekről a Doppler imaging menüpont alatt található bővebb információ.

Azok a hallgatók, akik a "Foltos csillagok felszínének rekonstrukciója" és a "Csillagaktivitás értelmezése szoláris analógia alapján" témaköréből szakdolgozatot (MSc), ill. TDK munkát szeretnének készíteni, vagy egyéb kutatásban (pl. nyári gyakorlat keretében) szeretnének részt venni, keressék meg a csoport bármely tagját.

 

SOLar and STellar Activity Research Team - SOLSTART, 2007